mandag 23. august 2010

Om kurset

Velkommen til e-læringskurset "En smak av sosiale medier" som arrangeres av Fylkesbiblioteket i Akershus i samarbeid med Kulturnett Akershus. E-læringskurset er lagt opp som et selvstudium med 3 fysiske samlinger, og varer i tilsammen 10 uker.

ABM-u har utarbeidet kursopplegget og støtter kurset økonomisk. Dette e-læringsprogrammet bygger på den originale Learning 2.0, et konsept utviklet av Helene Blowers fra the Public Library of Charlotte & Meclenburg County som igjen bygger på 43 Things I (or You) might want to do this year (Stephen Abrams artikkel i Information Outlook - Feb 2006). Dette opplegget ble i 2007 oversatt og tilpasset norske forhold.

Ved hjelp av e-læringskurset skal du:
  • Utforske og lære mer om et utvalg av sosiale media
  • Bli i stand til å bruke disse i eget arbeid eller på fritida
  • Vurdere hvilke tjenester som kan passe for egen virksomhet
  • Prøve en ny måte å lære på

Vi starter opp i uke 38. Før det har vi et informasjonsmøte hvor vi opplyser om forventninger, kursform, innhold, praktiske forberedelser og mer.

2.september

Fylkesbiblioteket i Akershus
10:00-12:00

Informasjonsmøte. Praktisk orientering. Meld deg på til FylkesbiblioteketPraktisk informasjon:


Du kan melde deg direkte på kurset her.
Påmeldingsfrist: 10. september


Uke 38

20/9 og 21/9
Fylkesbiblioteket i Akershus
09:00-15:00

Første samling

00: Innledning
01: Blogging

Husk å levere bloggadressen din til en av kurslederne.

Uke 39-40

Selvstudie

02: Nyhetsttrømmer
03: Bildedeling
04: Podkast
05: Videodeling

Uke 41-42

Selvstudie

06: Vennesteder, chat
07: Søk, sosiale bokmerker
08: Wiki

Uke 42

18/10 og 19/10
Fylkesbiblioteket i Akershus
09:00-15:00

Andre samling
Alle får informasjon om samlingen på e-post.
Oppsummering fra selvstudiene. Hvordan har det gått?
Gjennongang av ting 2 til og med 8.

Uke 43-44

Selvstudie
09: Nettskya
10: Karttjenester

Uke 45-46

Selvstudie

11: Mashups
12: Trender

Uke 46

15/11 og 16/11
Tredje samling
Tredje og siste samling. Alle får informasjon om samlingen på e-post.
Gjennomgang av ting 9 til og med 12.
Overrekkelse av kursbevis og trekning av premie.

Fylkesbiblioteket i Akershus
09:00-15:00